Allmänna villkor

Vi levererar beställd tjänst enligt svensk lagstiftning, gällande regelverk samt SRFs allmänna villkor.

Vi har erforderliga försäkringar i händelse av att den mänskliga faktorn eller tekniska problem skulle orsaka ett fel.

Vi samarbetar med revisorer och specialister för att kunna erbjuda och utföra korrekta tjänster inom vårt verksamhetsområde.

Du som kund ansvarar för att tillhandahålla erforderliga underlag och dokument som efterfrågas för att vi ska kunna utföra ett korrekt arbete.

I redovisningsarbetet arbetar vi med månadsbokslut löpande för att säkerställa kvaliteten på vårt arbete samt att det sparar tid och pengar åt våra kunder i bokslutsarbetet.

Betalningsvillkor 10 dagar om inget annat avtalats.

Vi debiterar ett fast timpris på löpande räkning om inget annat avtalats.

Vi tar ut ränta på förfallen faktura från första dagen. Räntesats framgår av din faktura.